Publicacions de l’Abadia de Montserrat és la primera editorial en disposar de tots els llibres digitals de música per a primària

L’editorial més antiga del món, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, serà la primera editorial catalana en posar a disposició del professorat i l’alumnat tots els llibres de música de primària en format digital.

L’amplíssima experiència en la publicació de continguts musicals de Publica­cions de l’Abadia de Montserrat (PAM) s’ha aplicat al món digital gràcies a la col·laboració de dos experts en aquest continguts, Santi Riera, reconegut peda­gog musical, i Marta Figueras, mestra de música especialista en noves tecnologies aplica­des a l’educació musical; i una empresa experta en la creació de llibres digitals, Virtus 360. El resultat és tot el material curricular de música de primària –de primer a sisè- en format digital, que estarà a disposició de professorat i alumnat a partir del proper curs. De tercer a sisè, el professorat ja pot experi­mentar aquest material digital.

Segons l’opinió del experts, aquest sistema d’ensenyament de l’assignatura de música és molt més participatiu i permet als alumnes aportar les seves habilitats, les seves competències i els seus coneixements en un format que li és més propi perquè han nascut amb ell. El sistema li és molt familiar, és molt directe, i a més, capta millor l’atenció dels alumnes, molt acostumats ja a moure’s en aquest suport.

Els continguts dels nous llibres digitals de música de primària de PAM es fonamenten en el mètode Ireneu Segarra, revolucionari en el seu temps, i que va adaptar a la primària en Santi Riera des del marc de l’Escola de Pedagogia Musical. S’ha adaptat al sistema competencial de la LOE amb molta facilitat, ja que els continguts són totalment vigents i mantenen la seva excel·lència pedagògica.

El nou material digital que ara es presenta, vol aprofitar els recursos que ens aporten les noves tecnologies per a enriquir l’experiència de l’ensenyament musical, i ens aporta entre moltes altres coses, el complement més important en aquesta assignatura, el so i la imatge, ara no només podrem llegir una partitura, sinó que també en podrem sentir la seva interpretació, i sobretot, esdevé un suport eficaç per al professor, que pot afegir materials i notes que el permetran de personalitzar l’entorn per a facilitar-li la seva tasca i personalitzar-la segons el grup d’alumnes a qui va dirigida.

Per als alumnes, el material digital aporta un complement i un ajut indispen­sable al llibre tradicional, fent-lo més ric, més entenedor i més intuïtiu.

El llibre digital es pot usar a l’aula per a fer les classes a través de la pissarra digital, o bé a casa, accedint-hi a través d’Internet per mitjà del navegador habitual de cadascú (Explorer, Firefox, etc.), per a que els alumnes puguin fer els exercicis o bé estudiar el material que ha vist a l’escola.

Continguts personalitzables

La professora de música Marta Figueras ha estat l’encarregada de l’adaptació d’aquests continguts en el format digital. Figueras, explica que «el pas al llibre digital amb material i recursos per al professorat i per a l’alumnat és el procés lògic cap a la plena implementació de les noves tecnologies a les aules», a més destaca que «amb el llibre digital es motiva molt més l’alumnat perquè fins i tot les tasques més mecàniques es converteixen en divertides, per exemple, un dictat musical s’autocorregeix en temps real perquè l’alumne pot sentir si allò que està escrivint sona bé o malament. Les classes amb el llibre de música digital es fan més àgils i participatives, i permet al professor aprofundir en els diversos temes».

Cada professor pot ampliar i complementar els continguts acadèmics inclosos a cada llibre de música amb noves propostes. Per exemple, pot afegir noves partitures, exercicis, incloure jocs o instruments per adequar-lo més a les necessitats dels seus alumnes, es a dir, amb el llibre de música digital es pot atendre molt més a la diversitat de cada aula.

Resulta molt interessant la possibilitat de vincular elements per fer els temes més atractius en funció de les necessitats dels alumnes. Per exemple, es poden incorporar biografies, fotografies, documentació complementaria o vídeos de concerts. Totes les aportacions del professor quedaran incorporades al seu llibre i al de tots els seus alumnes a través de la xarxa.

Santi Riera i Subirachs. Va néixer a St. Julià de Vilatorta, Osona, el 26 d’octubre de 1935. Va fer la llicenciatura en Musicologia a l’Acadèmia de Roma i Composició i Contrabaix al Hochschul-Institut für Musik, Trossingen, Alemanya (1964-1968)

Pel que fa a activitats musicals ha estat director de Escola Municipal de música de Vic (1968-1970), professor de Llenguatge Musical al Conservatori Municipal de Música de Manresa (1982-1988), director del Conservatori Municipal de Música de Manresa (1986-1988), professor de Llenguatge Musical i Cap d’Estu­dis a l’Escola de Música de Vic des del 1988, cofundador i professor als cursos de l’Escola de Pedagogia Musical (1980-2002) i director Pedagògic de l’Escola de Pedagogia Musical (1992-2002)

Fins ara és autor de llibres de música per a l’Educació Primària (6 vols.), Llenguatge Musical Grau Elemental (5 vols.), Repertoris de Llenguatge Musical (4 vols.) i coautor del llibre Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta, 1990.

Marta Figueras i Pinart. Nascuda el 14 d’agost de 1962  a Barcelona. Fa molts anys que fa de mestra de música. Ha treballat al Vallès, al Baix Llobregat i, des fa dotze anys, a Barcelona, a l’escola Antoni Brusi.

Ha estat directora de la coral Veus del Brusi, associada al SCIC, professora de l’assignatura Didàctica de la música II a la Universitat Autònoma de Barce­lona, col·laboradora al Servei Educatiu de l’Auditori, formadora del departa­ment d’Ensenyament i de ‘ICE de la Politècnica, i col·laboradora habitual de l’edi­torial Publicacions de l’Abadia de Montserrat com a assessora musical. Té diverses publicacions d’àmbit musical i pedagògic.

Ha gaudit d’una llicència d’estudis del Departament d’Educació, “Avaluació dels canvis metodològics que han suposat les dotacions TIC a l’àrea de músi­ca. Actualitat, fites aconseguides i reptes per al futur”.

Participa i coordina projectes relacionats amb les TAC i la música, i amb la cultura catalana des dels vessants musical i plàstic.

Virtus360. VirtusBooks és la darrera aplicació desenvolupada per l’empresa Virtus360 Software, que agrupa els llibres digitals de la majoria d’editorials de llibre de text d’àmbit nacional i les principals  internacionals amb activitat a Espanya. La plataforma VirtusBooks és d’accés gratuït pels usuaris i els permet configurar la seva pròpia prestatgeria digital. Des de la seva posta en marxa el passat octubre de 2009 ha distribuït milers de llibres digitals, a centres públics i privats de tota Espanya, facilitant la digitalització de les aules i l’ús de continguts en format electrònic.

Virtus360 Software és una empresa dedicada al desenvolupament d’aplicacions de Software pel sector educatiu i està vinculada al Trampolí tecnològic de la Universitat Pompeu Fabra. Creada al 2008 per dos socis fundadors (Joan Puebla i Lluís Mulero), ha assolit entre d’altres reconeixements les mencions finalistes als Premis internacionals Dell-Cepyme a l’excel·lència tecnològica o el Premi UPF-Emprèn de la Fundació Banc de Sabadell.A %d blogueros les gusta esto: